Valmentajien esittely

Emilia Sorajoki

Emilia

Emilia haluaa auttaa jokaista valmennettavaa oivaltamaan ja löytämään oman potentiaalin (työ)elämässä. Jokaisessa ihmisessä, oli sitten uran alkuvaiheessa, tai jo pidemmän aikaa työelämässä ollut, on valtava määrä vahvuuksia ja osaamista, jota ei välttämättä edes itse tunnista. Emilia auttaa valmennettavia löytämään motivaatiotekijät, sekä myös kehittämään omia toimintatapoja, joiden avulla valmennettava oppii oivaltamaan ja tekemään oman osaamisen näkyväksi niin, että se tukee valmennettavan työelämän tavoitteita ja toiveita.

Emilia on aikuiskasvatustieteilijä sekä aikuiskouluttaja.  Valmennuskokemusta hänellä on myös korkeakoulukentältä, sekä tällä hetkellä hän tekee tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen kokemuksista. Emilian vahvuuksina on myös työnhakuasiakirjojen kirjoittaminen ja kommentointi.  Tämän vahvuutensa ansiosta hänen valmennettavat ovatkin päässeet kiinni uuteen työhön.

Emilian kanssa ei tarvitse kaihtaa epävarmuuden tai keskeneräisyyden fiiliksiä ja toisaalta taas valmennuksissa voidaan käsitellä onnistumisia ja seuraavia steppejä- oli kyseessä sitten valmistuminen, työpaikan vaihto, urasuunnan muutos, päätös opiskeluun hakemisesta. Valmennuksessa saa olla juuri sellaisena kuin on sillä hetkellä.

Emilia valmentaa seuraavissa teemoissa:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Työnhaku
 • CV:n ja hakemuksen luominen, sekä työhaastatteluun valmistautuminen
 • Työnhaku vähäisellä työkokemuksella (kesätyönhaku, harjoittelupaikkahaku, oman alan työn löytäminen)
 • Itselle soveltuvan työn löytäminen
 • Alan vaihtaminen

Emilian ansiosta sain urasuunnitelmaani selkeyttä ja ryhtiä.

Emilia Sorajoki

Sanna-Maria Koskinen

Sanna-Maria

Sanna-Maria kohtaa valmennettavansa kannustavana, työelämän muutoksen mahdollistavana coachina. Hän haluaa olla tukena, kun valmennettava etsii ammatillista identiteettiään tai haluaa positiivista muutosta (työ)elämään.

Työelämä kulkee yhdessä kaiken muun elämän kanssa – siksi coachauksessa ei kaihdeta muitakaan elämän osa-alueita.

Sanna-Maria uskoo, että unelmatyöt ovat jokaiselle mahdollisia ja löydettävissä. Hän on löytänyt oman unelmatyönsä, coachingin ja viestinnän, omakohtaisen kokemuksen kautta, kun alkoi etsiä omaa unelmatyötään aikuisiällä. Pitkä etsintä toi hänet Coollaan valmentajaksi, tekemään juuri sitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä ja rakkaalta työssä. On mahtavaa päästä auttamaan valmennettavia samaan: Sanna-Marian valmennuksissa uskalletaan unelmoida!

Koulutukseltaan Sanna-Maria on tradenomi ja hän opiskelee ratkaisukeskeistä valmennusta.

Sanna-Maria valmentaa seuraavista teemoista:

 • Oman työidentiteetin löytäminen
 • Työnhaku, CV:n ja hakemuksen luominen
 • LinkedIn työnhaussa ja verkostoitumisessa.

Sanna-Maria valmentaa suomeksi ja englanniksi.

”Sanna-Maria antaa valmennuksellaan uskoa itseen ja onnellisen työelämän löytämiseen. Itsetuntemusta lisäävät tehtävät ja harjoitukset antavat voimaa työnhakuun ja positiivisemman työelämän löytämiseen”.

Sanna-Maria Koskinen

Tiina Järvikangas

Tiina

Tiina on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja ratkaisukeskeinen terapeutti. Tiina toivoo valmennettavien tulevan valmennukseen myös ennaltaehkäisevästi. Valmennuskeskustelut auttavat jaksamaan arjessa. Tiinan tausta erityisopettajana antaa hänelle ymmärrystä myös työn ja perheen yhdistämisen haasteista. Tiina auttaakin valmennettavia tekemään pieniä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus jaksamiseen.

Tiina auttaa enneltaehkäisevästi, mutta myös ns. solmukohdissa olevia. Hänellä on ilmiömäinen kyky luoda valmennettavilleen toivoa. Ratkaisukeskeisenä terapeuttina Tiina on nähnyt miten lyhyessäkin ajassa ihminen voi muuttaa toimintaansa ja voida paremmin.

Tiinalle voit varata ajan ottamalla yhteyttä me@coolla.fi.

Tiina toimii psyykkisenä valmentajana

 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Resilienssin vahvistaminen

”Aina on toivoa”

Tiina Järvikangas

Susan Calonius

Susan

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia, oman osaamisen kadottaneita ja yrittäjyyttä pohtivia. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän ja opintojen rahoitusvaihtoehdot

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • 50+ työnhaku
 • Yrittäjyys
 • Sosiaalinen media

Susan valmentaa suomen ja englannin kielellä.

Susan Calonius ei ota uusia valmennettavia tällä hetkellä. Mikäli sinulla on valmennusprosessi kesken hänen kanssaan, voit sopia valmennusajoista suoraan Susanin kanssa: susan.calonius@coolla.fi

” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista!

Susan Calonius

Johanna Vilmi

Johanna on koulutukseltaan työpsykologi ja auttaa valmennettaviaan työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Johannalla on vahva osaaminen työelämän konfliktien ja haasteiden ratkomisesta. Lisäksi hän tukee asiakkaitaan elämäntapamuutoksissa ja on työskennellyt masennus- ja ahdistuneisuusoireita potevien sekä uniongelmista kärsivien kanssa.

Johannan osaamisalaa ovat seuraavat aihealueet:

 • Työelämän haasteet
 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Työ- ja vapaa-ajan tasapainottaminen
 • Uupumus
 • Ahdistus

Esa Hukkanen

Esa

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa tuntee hyvin myös TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

Esa valmentaa seuraavista teemoista:

Työnhaku

Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen kehittäminen

Työnhakuasiakirjat

Job seeking advice

Esa valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Esa on ammattilainen ja häneltä saa konkreettisia, näkemyksellisiä neuvoja sekä selkeyttä omaan ajatteluun.”