Valmentajien esittely

Sanna-Maria Koskinen

Sanna-Maria kohtaa valmennettavansa kannustavana, työelämän muutoksen mahdollistavana coachina. Hän haluaa olla tukena, kun valmennettava etsii ammatillista identiteettiään tai haluaa positiivista muutosta (työ)elämään.

Työelämä kulkee yhdessä kaiken muun elämän kanssa – siksi coachauksessa ei kaihdeta muitakaan elämän osa-alueita.

Sanna-Maria uskoo, että unelmatyöt ovat jokaiselle mahdollisia ja löydettävissä. Hän on löytänyt oman unelmatyönsä, coachingin ja viestinnän, omakohtaisen kokemuksen kautta, kun alkoi etsiä omaa unelmatyötään aikuisiällä. Pitkä etsintä toi hänet Coollaan valmentajaksi, tekemään juuri sitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä ja rakkaalta työssä. On mahtavaa päästä auttamaan valmennettavia samaan: Sanna-Marian valmennuksissa uskalletaan unelmoida!

Koulutukseltaan Sanna-Maria on tradenomi ja hän opiskelee ratkaisukeskeistä valmennusta.

Sanna-Maria valmentaa seuraavista teemoista:

 • Oman työidentiteetin löytäminen
 • Työnhaku, CV:n ja hakemuksen luominen
 • LinkedIn työnhaussa ja verkostoitumisessa.

Sanna-Maria valmentaa suomeksi ja englanniksi.

”Sanna-Maria antaa valmennuksellaan uskoa itseen ja onnellisen työelämän löytämiseen. Itsetuntemusta lisäävät tehtävät ja harjoitukset antavat voimaa työnhakuun ja positiivisemman työelämän löytämiseen”.

Sanna-Maria Koskinen

Emilia Sorajoki

Emilia haluaa auttaa jokaista valmennettavaa oivaltamaan ja löytämään oman potentiaalin (työ)elämässä. Jokaisessa ihmisessä, oli sitten uran alkuvaiheessa, tai jo pidemmän aikaa työelämässä ollut, on valtava määrä vahvuuksia ja osaamista, jota ei välttämättä edes itse tunnista. Emilia auttaa valmennettavia löytämään motivaatiotekijät, sekä myös kehittämään omia toimintatapoja, joiden avulla valmennettava oppii oivaltamaan ja tekemään oman osaamisen näkyväksi niin, että se tukee valmennettavan työelämän tavoitteita ja toiveita.

Emilia on aikuiskasvatustieteilijä sekä aikuiskouluttaja.  Valmennuskokemusta hänellä on myös korkeakoulukentältä, sekä tällä hetkellä hän tekee tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen kokemuksista. Emilian vahvuuksina on myös työnhakuasiakirjojen kirjoittaminen ja kommentointi.  Tämän vahvuutensa ansiosta hänen valmennettavat ovatkin päässeet kiinni uuteen työhön.

Emilian kanssa ei tarvitse kaihtaa epävarmuuden tai keskeneräisyyden fiiliksiä ja toisaalta taas valmennuksissa voidaan käsitellä onnistumisia ja seuraavia steppejä- oli kyseessä sitten valmistuminen, työpaikan vaihto, urasuunnan muutos, päätös opiskeluun hakemisesta. Valmennuksessa saa olla juuri sellaisena kuin on sillä hetkellä.

Emilia valmentaa seuraavissa teemoissa:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Työnhaku
 • CV:n ja hakemuksen luominen, sekä työhaastatteluun valmistautuminen
 • Työnhaku vähäisellä työkokemuksella (kesätyönhaku, harjoittelupaikkahaku, oman alan työn löytäminen)
 • Itselle soveltuvan työn löytäminen
 • Alan vaihtaminen

Emilian ansiosta sain urasuunnitelmaani selkeyttä ja ryhtiä.

Emilia Sorajoki

Mia Salin

Mialla laaja-alainen järjestökentän ja julkisen sektorin alan tuntemus. Hän on työskennellyt mm. järjestön toiminnanjohtajana ja julkisella sektorilla te-toimistossa. Mia työskentelee yhä te-toimistossa ja toimii samalla myös uravalmentajana

Mia  on koulutukseltaan KTM ja on opinnoissaan suuntautunut johtamiseen ja organisaatioihin. Koulutuksensa ja johdon työkokemuksen ansiosta Mia on pidetty johdon ja esihenkilötyön valmentaja. Mia valmentaa erittäin mielellään myös järjestö- ja julkisella sektorilla työskenteleviä ja sieltä töitä etsiviä.

Mia valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työ järjestössä tai julkisella sektorilla
 • Työnhakuhyvinvointi
 • Esihenkilötyö

Mia valmentaa suomen ja englannin kielellä.

Huom! Mialle voi varata ajan ainoastaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen me@coolla.fi.

” Mian ratkaisukeskeisyys, vankka asiantuntemus ja iso sydän auttaa kurjassakin tilanteessa.”

Mia Salin

Susan Calonius

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia, oman osaamisen kadottaneita ja yrittäjyyttä pohtivia. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän ja opintojen rahoitusvaihtoehdot

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • 50+ työnhaku
 • Yrittäjyys
 • Sosiaalinen media

Susan valmentaa suomen ja englannin kielellä.

Susan Calonius ei ota uusia valmennettavia tällä hetkellä. Mikäli sinulla on valmennusprosessi kesken hänen kanssaan, voit sopia valmennusajoista suoraan Susanin kanssa: susan.calonius@coolla.fi

” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista!

Susan Calonius

Esa Hukkanen

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa tuntee hyvin myös TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

Esa valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhakuasiakirjat
 • Job seeking advice

Esa valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Esa on ammattilainen ja häneltä saa konkreettisia, näkemyksellisiä neuvoja sekä selkeyttä omaan ajatteluun.”

Esa Hukkanen

Tiina Järvikangas

Tiina on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja ratkaisukeskeinen terapeutti. Tiina toivoo valmennettavien tulevan valmennukseen myös ennaltaehkäisevästi. Valmennuskeskustelut auttavat jaksamaan arjessa. Tiinan tausta erityisopettajana antaa hänelle ymmärrystä myös työn ja perheen yhdistämisen haasteista. Tiina auttaakin valmennettavia tekemään pieniä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus jaksamiseen.

Tiina auttaa enneltaehkäisevästi, mutta myös ns. solmukohdissa olevia. Hänellä on ilmiömäinen kyky luoda valmennettavilleen toivoa. Ratkaisukeskeisenä terapeuttina Tiina on nähnyt miten lyhyessäkin ajassa ihminen voi muuttaa toimintaansa ja voida paremmin.

Tiina toimii psyykkisenä valmentajana

 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Resilienssin vahvistaminen

”Aina on toivoa”

Tiina Järvikangas

Johanna Vilmi

Johanna on koulutukseltaan työpsykologi ja auttaa valmennettaviaan työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Johannalla on vahva osaaminen työelämän konfliktien ja haasteiden ratkomisesta. Lisäksi hän tukee asiakkaitaan elämäntapamuutoksissa ja on työskennellyt masennus- ja ahdistuneisuusoireita potevien sekä uniongelmista kärsivien kanssa.

Johannan osaamisalaa ovat seuraavat aihealueet:

 • Työelämän haasteet
 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Työ- ja vapaa-ajan tasapainottaminen
 • Uupumus
 • Ahdistus

Mira Kivistö

Mira on todellinen uravalmennuksen ammattilainen. Hän hyödyntää valmennuksissaan laaja-alaista opintotaustaansa (KTM, psykologian opinnot ja Business coach). Miralla on lisäksi useita henkilöarviointi sertifikaatteja (esim.AESI,360, SHL-menetelmät)

Mira on pidetty ura-, yrittäjyys- ja esihenkilötyön valmentaja. Miralla on laaja-alaiset kv-verkostot ja hän auttaa valmennettaviaan myös kansainvälisissä urapohdinnoissa. 

Mira valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • Esihenkilötyö
 • 50+ työnhaku
 • Yrittäjyys
 • Henkilöarvioinnit

Mira valmentaa suomen, englannin, ruotsin ja espanjan kielellä.

Mira ei ota uusia valmennettavia 12.4.23 alkaen.

”Kansainvälisen tason uravalmentaja, joka saa valmennettavan oivaltamaan itsessään uusia ulottuvuuksia.”

Mira Kivistö

Marika Nikkinen

Olen työskennellyt liike-elämässä yli 20 vuotta HR, myynti- ja esihenkilö- ja johtotehtävissä. Vuonna 2018 päätin hypätä pois oravanpyörästä ja siitä lähtien olen työskennellyt yrittäjänä johtamisen, ura- ja hyvinvoinnin valmentajana ja coachina, yksityisellä ja julkisella sektorilla Suomessa ja kansainvälisesti. Kansainvälisten kumppaneideni kautta olen päässyt kurkistamaan monenlaisiin organisaatiokulttuureihin ympäri maailman ja työskentelemään Fortune 500 yritysten johdon ja henkilöstön parissa. Minulla oli burnout vuonna 2015 ja se oli käännekohta elämässäni. Hyvinvointi onkin kantava teema useilla coaching -asiakkaillani ennen kuin pääsemme sukeltamaan muihin teemoihin.

”Everyone is a leader” on suosikki mottoni ja myös missioni coachina. Jokainen meistä on oman elämänsä johtaja. Teemme jatkuvasti valintoja, joista olemme vastuussa, vaikenemalla tai kertomalla mielipiteemme. Coachingin tavoitteenamme on kasvattaa itsetuntemusta, vahvistaa sisäistä johtajuutta ja avata näin uusia väyliä kehittymiseen. Tämä tapahtuu työskentelemällä mm. omien ajatusten, asenteiden, uskomusten ja tunteiden kanssa, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja myös saavutettaviin tuloksiin. Autan sinua selventämään tavoitteitasi ja tunnistamaan vahvuutesi. Lupaan olla tukenasi, haastaa sinua ja olla “vastuutsempparisi” matkalla kohti tavoitteitasi.