Valmentajien esittely

Mira Kivistö

Mira on todellinen uravalmennuksen ammattilainen. Hän hyödyntää valmennuksissaan laaja-alaista opintotaustaansa (KTM, psykologian opinnot ja Business coach). Miralla on lisäksi useita henkilöarviointi sertifikaatteja (esim.AESI,360, SHL-menetelmät)

Mira on pidetty ura-, yrittäjyys- ja esihenkilötyön valmentaja. Miralla on laaja-alaiset kv-verkostot ja hän auttaa valmennettaviaan myös kansainvälisissä urapohdinnoissa. 

Mira valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • Esihenkilötyö
 • 50+ työnhaku
 • Yrittäjyys
 • Henkilöarvioinnit

Mira valmentaa suomen, englannin, ruotsin ja espanjan kielellä.

”Kansainvälisen tason uravalmentaja, joka saa valmennettavan oivaltamaan itsessään uusia ulottuvuuksia.”

Mira Kivistö

Susan Calonius

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia, oman osaamisen kadottaneita ja yrittäjyyttä pohtivia. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän ja opintojen rahoitusvaihtoehdot

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • 50+ työnhaku
 • Yrittäjyys
 • Sosiaalinen media

Susan valmentaa suomen ja englannin kielellä.

” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista!

Susan Calonius

Mia Salin

Mialla laaja-alainen järjestökentän ja julkisen sektorin alan tuntemus. Hän on työskennellyt mm. järjestön toiminnanjohtajana ja julkisella sektorilla te-toimistossa. Mia työskentelee yhä te-toimistossa ja toimii samalla myös uravalmentajana

Mia  on koulutukseltaan KTM ja on opinnoissaan suuntautunut johtamiseen ja organisaatioihin. Koulutuksensa ja johdon työkokemuksen ansiosta Mia on pidetty johdon ja esihenkilötyön valmentaja. Mia valmentaa erittäin mielellään myös järjestö- ja julkisella sektorilla työskenteleviä ja sieltä töitä etsiviä.

Mia valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työ järjestössä tai julkisella sektorilla
 • Työnhakuhyvinvointi
 • Esihenkilötyö

Mia valmentaa suomen ja englannin kielellä.

” Mian ratkaisukeskeisyys, vankka asiantuntemus ja iso sydän auttaa kurjassakin tilanteessa.”

Mia Salin

Liisa Siitonen

Liisa on digimarkkinoinnin ja sosiaaliseen median asiantuntija. Liisa hallitsee niin LinkedIn, TikTokin kuin uusimmat sosiaalisen median kanavat (esim. Clubhouse)

Koulutus ja valmennustöiden lisäksi Liisa on niittänyt kokemusta eri viestintätehtävissä ja tv-tuottajana. Hän on työskennellyt Suomen suurimmissa mainos- ja mediataloissa, kuten MTV Media Oy, YLE Uudet palvelut, Mainostoimisto McCann Helsinki, Satama Interactive ja Mainostoimisto EGO Taivas

Liisa on pidetty sosiaalisen median valmentaja. Valmennuksiin osallistuneet kehuvat Liisaa selkeäksi ja innostavaksi valmentajaksi 

Liisa valmentaa sosiaalisesta mediasta:

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter
 • Tik Tok
 • Somebrändi

Liisa valmentaa suomen ja englannin kielellä

”Uusien asioiden oppiminen on sellaista pääomaa, jota et koskaan menetä”

Liisa Siitonen

Tiina Järvikangas

Tiina on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja ratkaisukeskeinen terapeutti. Tiina toivoo valmennettavien tulevan valmennukseen myös ennaltaehkäisevästi. Valmennuskeskustelut auttavat jaksamaan arjessa. Tiinan tausta erityisopettajana antaa hänelle ymmärrystä myös työn ja perheen yhdistämisen haasteista. Tiina auttaakin valmennettavia tekemään pieniä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus jaksamiseen.

Tiina auttaa enneltaehkäisevästi, mutta myös ns. solmukohdissa olevia. Hänellä on ilmiömäinen kyky luoda valmennettavilleen toivoa. Ratkaisukeskeisenä terapeuttina Tiina on nähnyt miten lyhyessäkin ajassa ihminen voi muuttaa toimintaansa ja voida paremmin.

Tiina toimii psyykkisenä valmentajana

 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Resilienssin vahvistaminen

”Aina on toivoa”

Tiina Järvikangas

Johanna Vilmi

Johanna on koulutukseltaan työpsykologi ja auttaa valmennettaviaan työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Johannalla on vahva osaaminen työelämän konfliktien ja haasteiden ratkomisesta. Lisäksi hän tukee asiakkaitaan elämäntapamuutoksissa ja on työskennellyt masennus- ja ahdistuneisuusoireita potevien sekä uniongelmista kärsivien kanssa.

Johannan osaamisalaa ovat seuraavat aihealueet:

 • Työelämän haasteet
 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Työ- ja vapaa-ajan tasapainottaminen
 • Uupumus
 • Ahdistus

Leena Ilomäki

Leena on kokenut pedagogi sekä kansainvälisen HRD kentän ammattilainen.

Leenalla on vahva käyttäytymistieteellinen tausta sekä liike-elämän ymmärrys (KM, HuK/opettaja, HR opinnot, projektijohtaminen, ammatticoach/ACC (useita sertifiointeja).

Leenan positiivinen ote coachina, uravalmentajana ja mentorina saavat kiitosta: osallistujien itseluottamus on lisääntynyt sekä omat käyttäytymis- ja toimintatavat ovat muuttuneet. Leenan energisellä otteella päästään tuloksiin.

Leena toimii yksilöiden ja ryhmien sparraajana:

 • osaamisen / uran johtaminen
 • työssä kehittyminen
 • (50+) työnhaku
 • HR ja HRD kentän haasteet
 • mielen ja (työ)hyvinvoinnin johtaminen

Leena valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Leena mahdollisti omien vahvuuksieni, ominaisuuksieni ja uratavoitteeni ymmärtämisen paremmin. Leenan monipuolinen kokemus ja taidot auttoivat ratkomaan haastavia ongelmia”

Leena Ilomäki

Esa Hukkanen

Esa

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa tuntee hyvin myös TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

Esa valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhakuasiakirjat
 • Job seeking advice

Esa valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Esa on ammattilainen ja häneltä saa konkreettisia, näkemyksellisiä neuvoja sekä selkeyttä omaan ajatteluun.”

Esa Hukkanen